Контакты

г. Киев
пр. Воздухофлотский, 52

тел. (067) 823 37 73
(044) 248 11 58

milermnd@i.ua

Анализы

ПЦР-тест


ПЦР-тест определяет наличие коронавируса SARS-Cov-2 в организме человека, который является возбудителем COVID-19


 
Прейскурант лабораторних послуг,
 предоставлені медичним  центром „Медіана


 
Тиреоїдна панель
Код Назва дослідження Ціна, грн.
1101 Тиреотропний гормон (ТТГ) 150
1102 Тироксин вільний (FТ4) 150
1103 Тироксин загальний (Т4) 150
1104 Трийодтиронін вільний (FТ3) 150
1105 Трийодтиронін загальний (Т3) 150
1106 Тиреоглобулін (ТГ) 150
1107 Антитіла до рецепторів ТТГ* 340
1108 Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) 150
1109 Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) 150
1110 Антимікросомальні антитіла (АМС) 260
1111 Паратгормон 190
1112 Кальцитонін* 360

Репродуктивна панель
1113 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 140
1114 Лютеінізуючий гормон (ЛГ) 140
1115 Пролактин (ПРЛ) 140
1116 Естрадіол (Е 2) 140
1117 Прогестерон (ПРГ) 140
1118 Тестостерон (ТСТ загальний) 140
1119 Тестостерон вільний (ТСТ вільний) 150
1120 Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) 140
1121 Дигідротестостерон* 340
1122 Андростендіон 260
1123 Глобулін, що зв'язує статеві гормони (ГЗСГ) 220
1124 17-оксипрогестерон (17-ОНПРГ) 170
1125 Антимюллерів гормон* 470
1126 Антиспермальні антитіла (кров)* 260
1127 Антиспермальні антитіла ( еякулят)* 260
1128 Вільний бета-ХГЛ (β –ХГЛ) 180
 
Панель пренатальної діагностики
1129 Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ) 180
1130 Вільний бета-ХГЛ (β –ХГЛ) 180
1131 Естріол некон`югований (Е3) 180
1132 Альфа-фетопротеїн для вагітних (АФП) 180
1133 Асоційований з вагітністю протеїн – А (РАРР-А) 240
1134 Плацентарний лактоген 340
1135 Пренатальний (біохімічний) скринінг, вагітність 9-13 тижнів (β-ХГЛ, PAPP-А) з розрахунком генетичного ризику програмою PRISCA 5.0.2.37 380
1136 Пренатальний (біохімічний) скринінг, вагітність 14-20 тижнів (ХГЛ, АФП, Е3) з розрахунком генетичного ризику програмою PRISCA5.0.2.37 480
 
Онкологічна панель
1137 Альфа-фетопротеїн (АФП) 180
1138 Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ) 180
1139 Раково-ембріональний антиген (РЕА) 180
1140 Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний) 165
1141 Вільний простат-специфічний антиген (ПСА вільний) 165
1142 Бета-2-мікроглобулін* 480
1143 Білок S-100* 400
1144 Онкомаркер ШКТ (СА 242)* 480
1145 Простатична кисла фосфатаза* 360
1146 Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА19-9) 210
1147 Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 210
1148 Онкомаркер яєчників (СА-125) 210
1149 Ранній онкомаркер яєчників HE-4* 460
1150 Онкомаркер CYFRA СА 21-1* 360
1151 Нейроенолаза (NSE)* 360
1152 Онкомаркер шлунку СА 72-4* 500
1153 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)* 440
1154 Індекс вільного ПСА(ПСА віл., ПСА заг.х100) 240
1155 Індекс ROMA 580
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова система
1156 Кортизол (в добовій сечі)* 290
1157 Кортизол (в сироватці) 180
1158 Адренокортикотропний гормон (АКТГ)* 280
1159 Альдостерон*! 400
Фактори росту
1160 Соматомедін С (IGF-1) 340
1161 Соматотропний гормон (191)* 250
 
Панель остеопорозу
1162 Остеокальцин* 240
1603 Дезоксипіридинолін в сечі (Пірілінкс Д)*** 380
1604 Вітамін D загальний* 540
1605 Маркер формування кісткового матриксу Total P1NP* 545
1164 Прокальцитонін* 440
 
Панель цукрового діабету
1165 Глюкоза крові (венозна кров) 70
1166 С-пептид 180
1167 Інсулін 170
1168 Антитіла до інсуліну* 670
1169 Індекс НОМА 205
1170 Глікозильований гемоглобін 165
1171 Лептин 560
1172 Фруктозамін* 200
1173 Антитіла до клітин острівкового апарату підшлункової залози 705
1174 Антитіла до глютамінокислої декарбоксилази (GADA)* 705
1175 Антитіла IgG до тірозинфосфатази* 705
1176 Глюкозотолерантний тест 120
 
Кардіо-ревматоїдна панель
1177 Тропонін I (кількісне визначення)* 210
1178 Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ)* 190
1179 Мозковий натрійуретичний пептид (BNP)* 715
1180 Міоглобін* 530
1181 Гомоцистеїн* 520
1182 Ревматоїдний фактор, якісний 70
1183 Ревматоїдний фактор, кількісний 100
1184 Антистрептолізин «О», якісний 70
1185 Антистрептолізин «О», кількісний 100
1186 С-реактивний білок, якісний 70
1187 С-реактивний білок, кількісний 100
1188 Сіалові кислоти* 210
1189 Антитіла до цітрулінірованого віментину (Anti-MCV IgG)* 580
1190 Антитіла до циклічного цітрулінованого пептиду (AntiCCP)* 550
1191 Антитіла IgА до ревматоїдного фактору* 480
1192 Антитіла IgG до ревматоїдного фактору* 460
1193 Антитіла IgM до ревматоїдного фактору* 480
 
Панель контролю анемій
1194 Залізо-зв`язуюча здатність сироватки крові загальна* 160
1195 Трансферин 180
1196 Ферритин 190
1197 Фолієва кислота* 260
1198 Цианкобаламін* 190
1199 Залізо (сироватка) 70
1200 Насиченість трансферину залізом 220
1201 Еритропоетин* 520
 
Гематологічна панель
1202 Загальний розгорнутий аналіз крові (параметри аналізатора,ШОЕ,лейкоцитарна формула) 105
1203 Загальний розгорнутий аналіз крові (параметри аналізатора, ШОЕ) 180
1204 Загальний аналіз крові (параметри аналізатора) 90
1205 Аналіз крові на ретикулоцити (з підрахуванням ретикулоцитарного індексу) 115
1206 Протромбіновий тест (протромбіновий індекс по Квіку, протромбіновий час, МНВ (INR)) 115
1207 Фібриноген 115
1208 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 115
1209 Вовчаковий антикоагулянт. Окрема пробірка!* 255
1210 Д-димер .Окрема пробірка!* 205
1211 Аналіз крові на LE-клітини. Не центрифугувати (суха пробірка без гелю)!* 160
1212 Пряма проба Кумбса. Не центрифугувати!* 210
1213 Непряма проба Кумбса (неповні імунні антитіла)** 210
1214 Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус* 320
1215 Гемолізини (імунні антитіла по системі АВО: повні та неповні)* 405
1216 Імунні антитіла до еритроцитів чоловіка (повні та неповні)* 310
1217 Група крові + резус фактор. Окрема пробірка! 100
1218 Коагулограма (протромбіновый індекс за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, міжнародне нормалізаційне співвідношення (INR), фібриноген (Fibrinogen), АЧТВ (APTT)) 200
 
 
 
 
 
 
Генетичні дослідження
1534 ПЛР. КардіоГенетика Гіпертонія 710
1535 ПЛР. КардіоГенетика Тромбофілія 710
1536 ПЛР. Генетика Метаболізму Фолатів 425
1537 ПЛР. ОнкоГенетика BRCA 825
1538 ПЛР. Генетика Метаболізму Лактози (1 точка) 520
1539 ПЛР. Генетика. HLA-27* 625
1540 ПЛР. Генетика. Інтерлейкін-28В* 825
 
Дослідження сечі
1219 Аналіз сечі загальний 95
1220 Аналіз сечі за Нечипоренко 95
1221 Аналіз сечі загальний в 1-й порції 95
1222 Аналіз сечі загальний в 2-й порції 95
1223 Аналіз сечі загальний в 3-й порції 95
1224 Аналіз сечі за Зимницьким 95
1225 Мікроальбумінурія + креатинін в сечі* 225
1226 Креатинін в сечі* 95
1227 Аналіз сечі на цукор (кількісний) 95
1228 Аналіз сечі на цукор (напівкількісний) 95
1229 Аналіз сечі на цукор (добова сеча)     100
1230 Кальцій в сечі* 85
1231 Фосфор в сечі* 90
1232 Магній в сечі* 90
1233 Аналіз сечі на кетони (напівкількісний) 95
1234 Аналіз сечі на білок 100
1235 Аналіз сечі на добову протеінурію (напівкількісний) 85
1236 Сечова кислота в сечі* 90
1237 Діастаза сечі* 95
1238 Йод в сечі 230
1239 Визначення наркотичних речовин в сечі* 415
1240 Кліренс ендогенного креатиніну* 255
 
Цитологічні дослідження
1241 Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки) 125
1242 Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) 165
1243 Пап-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації і цервікального каналу) 195
1244 Гормональна кольпоцитологія (1 препарат) 125
1245 Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу (ліквор та ін.) 260
1246 Цитоморфологічне дослідження виділень із молочної залози 260
1247 Мікроскопія урогенітального зішкрябу (чоловіки) 165
1248 Аналіз секрету передміхурової залози 215
1249 Аналіз еякуляту 240
1250 Копрограма 95
1251 Кал на яйця гельмінтів 95
1252 Аналіз калу на лямблії (мікроскопія) 105
1253 Зішкряб на ентеробіоз (На склі зі скотчем) 105
1254 Назоцитограма 100
1255 Дослідження на паразитарні грибки 95
1256 Кал на приховану кров 95
 
 
Моніторинг ліків
1541 Вальпроєва кислота* 295
1542 Дігітоксин* 475
1543 Дігоксин* 860
1544 Карбамазепін* 415
1545 Літій* 385
1546 Нікотин (метаболіти)* 485
1547 Теофіллін* 385
 
Біохімічна панель
1257 Біохімія загальна (білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза) 320
1258 «Білірубін фракційно» (Білірубін загальний., прямий, непрямий) 150
1259 Білірубін загальний 70
1260 Білірубін прямий 70
1261 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 70
1262 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 70
1263 Лужна фосфатаза (ЛФ) 70
1264 Креатинін 70
1265 Сечовина 70
1266 Азот сечовини 110
1267 Сечова кислота 70
1268 Загальний білок 70
1269 Глюкоза крові 70
1270 Бікарбонати (HCO3-)* 270
1271 g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП) 70
1272 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)* 85
1273 Лактат* (Пробірка з фторидом натрію) 325
1274 Тимолова проба* 105
1275 Альфа – амілаза 70
1276 Холінестераза* 115
1277 Альбумін 70
1278 Білкові фракції (розширені)* 140
1279 Креатинфосфокіназа (КФК)* 85
1280 Церулоплазмін (мідна оксидаза)* 210
1281 Калій 75
1282 Натрій 75
1283 Хлориди 75
1284 Кальцій 75
1285 Кальцій іонізований 125
1286 Фосфор 75
1287 Залізо 75
1288 Магній 75
1289 Мідь* 210
1290 Цинк* 210
1291 Ліпаза* 180
1292 Тригліцериди 75
1293 Холестерин 75
1294 Серомукоїди* 105
1295 Аполіпопротеїн-А (Апо-А)* 125
1296 Аполіпопротеїн-В (Апо-В)* 125
1297 Гаптоглобін* 215
1298 Альфа-2-макроглобулін* 310
 
 
 
Імунологічна панель
1455 Імунограма* 470
1456 Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК)* 160
1457 Вміст сироваткового імуноглобуліну A* 220
1458 Вміст сироваткового імуноглобуліну M* 220
1459 Вміст сироваткового імуноглобуліну G* 220
1460 Активність компліменту СН50** 275
1461 Вміст секреторного імуноглобуліну А (один секрет: слина, бронхіальний змив)** 345
 
                                             
Інфекційна панель
Гепатити
1299 Антитіла IgM до вірусу гепатиту А (HAV IgM)* 235
1300 Антитіла IgG до вірусу гепатиту А (HAV IgG)* 225
1301 Сумарні антитіла до вірусу гепатиту А (HAV)* 320
1302 ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (плазма, якісне визначення)* 375
1303 HBsAg поверхневий антиген вірусу гепатиту В 155
1304 Антитіла IgG до поверхневого антигену вірусу гепатиту В
(Anti-HBsАg, кількісне визначення)*
220
1305 НВеАg вірусу гепатиту B* 200
1306 Сумарні антитіла до НвеАg вірусу гепатиту В (Anti НвеАg)* 290
1307 Заг. антитіла до корового антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBсor)* 240
1308 Антитіла IgM до корового антигену вірусу гепатиту В(Anti-HBсor ІgM)* 180
1309 Антитіла IgG до корового антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBсor IgG) 180
1310 ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B (плазма, якісне визначення) 180
1311 ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу гепатиту B (Real-time) (плазма)* 580
1312 Сумарні антитіла до вірусу гепатиту С (HCV) 160
1313 Антитіла Ig M до вірусу гепатиту С ( HCV IgM)* 160
1314 Антитіла Ig G до вірусу гепатиту С (HCV IgG) 160
1315 ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту С (плазма, якісне визначення) 205
1316 ПЛР. Кількісне визначення РНК вірусу гепатиту С (Real-time) (плазма)* 660
1317 ПЛР. Генотипування РНК вірусу гепатиту С (1a,1b,2,3a) (Real-time) (плазма)* 660
1318 Антитіла IgM до вірусу гепатиту D (HDV IgM)* 210
1319 Антитіла IgG до вірусу гепатиту D (HDV IgG)* 240
1320 Сумарні антитіла до вірусу гепатиту D (HDV)* 260
1321 ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту D (плазма, якісне визначення)* 360
1322 Антитіла IgG до вірусу гепатиту G (HGV IgG)* 210
1323 Антитіла lgM до вірусу гепатиту Е (HEV IgM)* 210
1324 Антитіла lgG до вірусу гепатиту Е (HЕV IgG)* 210
1325 ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту G (плазма, якісне визначення)* 360
1326 ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту ТТV (плазма, якісне визначення)* 305
1327 Антитіла ІgG до вірусу гепатиту TTV (TTV IgG)* 295
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Культуральні методи дослідження
1397 А.Ф.Генітальна система (A.F. Genital System) -
Визначення загальних титрів Mycoplasma hominis та Ureaplasma urealyticum + чутливість до антибіотиків, визначення специфічної мікрофлори
820
1398 Посів на мікоплазму, уреаплазму ( IST 2)(Зішкряб.
 Напівкількісне визначення) + визначення чутливості до антибіотиків
425
1399 Визначення Ureaplasma species, Mycoplasma hominis методом DUO + визначення чутливості до антибіотиків методом SIR 320
1400 Визначення Ureaplasma species, Mycoplasma hominis методом DUO 320
1401 Визначення чутливості Mycoplasma hominis до антибіотиків методом SIR 320
1402 Визначення чутливості Ureaplasma species до антибіотиків методом SIR 320
 
Бактеріологічна панель
1513 Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на грибкову флору
з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів
200
1514 Мікробіологічне дослідження урогенітальних виділень
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1515 Мікробіологічне дослідження виділень із ока
 з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1516 Мікробіологічне дослідження матеріалу із рани
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1517 Мікробіологічне дослідження сечі
 з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1518 Мікробіологічне дослідження мокротиння
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1519 Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на анаеробну флору
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
425
1520 Мікробіологічне дослідження крові на стерильність
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
425
1521 Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на стафілокок
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1522 Мікробіологічне дослідження матеріалу із носу
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1523 Мікробіологічне дослідження матеріалу із зіву
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1524 Мікробіологічне дослідження матеріалу із мигдалин
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1525 Мікробіологічне дослідження вмісту ногтьового карману
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1526 Мікробіологічне дослідження дисбактеріозу ротової порожнини
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1527 Мікробіологічне дослідження матеріалу із вуха
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1528 Мікробіологічне дослідження матеріалу грудного молока
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1529 Мікробіологічне дослідження жовчі
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1530 Аналіз калу на дисбактеріоз
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
340
1531 Мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
340
1532 Визначення чутливості до бактеріофагів 205
1533 Пряма бактеріоскопія біологічніх виділень (фарбування по Граму) 140
 
 
 
 
 
TORCH-інфекції
1328 Антитіла Ig G до токсоплазми 140
1329 Антитіла Ig М до токсоплазми 140
1330 Авідність антитіла Ig G до токсоплазми 220
1331 ПЛР. Визначення ДНК токсоплазми (кров, якісне визначення) 140
1332 Антитіла Ig G до вірусу краснухи 140
1333 Антитіла Ig М до вірусу краснухи 140
1334 Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи 370
1335 ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1, 2)
(Зішкряб, слюна. Якісне визначення), (Сеча. Якісне визначення)
105
1336 ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1, 2)
(Кров, ліквор. Якісне визначення)
145
1337 ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1 та HSV 2)
Визначення і типування в режимі Real-time
140
1338 Антитіла IgM до вірусу герпесу тип 1 140
1339 Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 1 140
1340 Антитіла IgM до вірусу герпесу тип 2 140
1341 Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 2 140
1342 Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу тип 2 220
1343 Антитіла IgM до вірусу герпесу тип 1,2 140
1344 Антитіла IgG до вірусу герпесу тип 1,2 140
1345 ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (HSV тип 6) 
(Кров, ліквор. Якісне визначення.)*
145
1346 Антитіла Ig G до вірусу герпесу 6 типу* 170
1347 Антитіла Ig G до вірусу герпесу 3 типу VZV* (вірус Varicella Zoster) 190
1348 Антитіла Ig М до вірусу герпесу 3 типу VZV*(вірус Varicella Zoster) 190
1349 Антитіла Ig A до вірусу герпесу 3 типу VZV *(вірус Varicella Zoster) 280
1350 ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Барра EBV
(Кров, ліквор, сеча, слюна. Якісне визначення)
105
1351 ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Барра EBV
(Кров, ліквор, сеча, слюна. Кількісне визначення)
155
1352 Гетерофільні антитіла до вірусу Епштейн-Барра EBV* 340
1353 Антитіла IgМ до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра EBV (VCA Ig M) 140
1354 Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра EBV (VCA Ig G) 140
1355 Антитіла Ig G до нуклеарного антигену вірусу Епштейн-Барра EBV(EBNAIgG) 155
1356 Антитіла Ig G до раннього антигену Епштейн-Барра EBV (ЕА)* 205
1357 Авідність антитіл IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра EBV* 410
1358 ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу CMV
(Зішкряб, сеча, слюна, букальний зішкряб. Якісне визначення)
110
1359 ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу CMV
(Кров, лівор. Якісне визначення)
130
1360 Антитіла Ig M до цитомегаловірусу CMV 140
1361 Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV 140
1362 Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV 220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урогенітальні інфекції
 
1363 ПЛР. Визначення ДНК Chlamydia trachomatis (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 115
1364 Антитіла Ig G до Chlamydia trachomatis 140
1365 Антитіла Ig М до Chlamydia trachomatis 140
1366 Антитіла Ig А до Chlamydia trachomatis 140
1367 Антитіла Ig G до білку теплового шоку HSP60 (Chlamydia trachomatis) 140
1368 ПЛР. Визначення ДНК Mycoplasma hominis (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 115
1369 Антитіла IgG до Mycoplasma hominis* 170
1370 Антитіла IgM до Mycoplasma hominis* 170
1371 Антитіла IgA до Mycoplasma hominis* 215
1372 ПЛР. Визначення ДНК Mycoplasma genitalium (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 115
1373 ПЛР. Визначення ДНК Ureaplasma species (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 115
1374 ПЛР. Визначення ДНК Ureaplasma parvum та Ureaplasma urealyticumДиференціація і визначення в режимі Real-time 140
1375 Антитіла IgG до Ureaplasma urealyticum* 170
1376 Антитіла IgA до Ureaplasma urealyticum* 195
1377 ПЛР. Визначення ДНК Candida albicans (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 115
1378 ПЛР. Визначення ДНК ( C.albicans / C.glabrata / C.krusei)
Диференціація і визначення в режимі Real-time
140
1379 ПЛР. Визначення ДНК Trichomonas vaginalis (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 115
1380 Антитіла IgG до Trichomonas vaginalis * 170
1381 ПЛР. Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae
(Зішкряб, сеча. Якісне визначення)
115
1382 ПЛР. Визначення ДНК Gardnerella vaginallis (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)      115
1383 ПЛР. Комплексне генотипування ВПЛ (28 типів) в напівкількісному форматі методом Real-time: 19 високоонкогенних 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 66, 68, 69, 73, 82 та 9 ньзькоонкогених: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 44, 54, 61, 70 710
1384 ПЛР.Визначення ДНК вірусу папіломи людини(ВПЛ)типи6,11.Скринінг(Зішкряб, сеча.) 120
1385 ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів.
Скринінг (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)
265
1386 ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів.
Генотипування. (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)
345
1387 ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів.
Кількісне визначення в режимі Real-time
325
1388 ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16,18 типи.
 (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)
125
1389 Оцінка біоценозу урогенітального тракту у жінок
(методом ПЛР в режимі реального часу) (Фемофлор 16)
820
1390 Оцінка біоценозу урогенітального тракту у жінок
(методом ПЛР в режимі реального часу)(Фемофлор. Скрін.)*
620
1391 ПЛР. Визначення ДНК збуднику сифілісу (Treponema Pallidum) (Якісне визначення)* 255
1392 Сумарні антитіла до збуднику сифілісу (Treponema Pallidum) (Якісне визначення) 155
1393 Антитіла IgG до збуднику сифілісу (Treponema Pallidum)* 285
1394 Антитіла IgM до збуднику сифілісу (Treponema Pallidum)* 265
1395 Кардіоліпінові антитіла-VDRL (Якісне визначення) 195
1396 Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим антигеном (діагностика сифілісу) 145
 
 
 
 
Інші інфекції
1403 Загальні антитіла до Mycobacterium tuberculosis* 225
1404 ПЛР. Визначення ДНК Mycobacterium tuberculosis (Якісне визначення) 225
1405 Антитіла Ig G до Helicobacter pylori 180
1406 Антитіла Ig М до Helicobacter pylori* 195
1407 Антитіла IgA до вірулентного білку CagA Helicobacter pylori* 195
1408 Сумарні антитіла до Helicobacter pylori 145
1409 Антитіла IgG до аденовірусу (Adenovirus)* 325
1410 Антитіла IgМ до аденовірусу (Adenovirus)* 325
1411 ПЛР. Визначення ДНК аденовірусів (Кал, зішкряб із ануса)* 240
1412 ПЛР. Визначення ДНК ротавірусів (кал, зішкряб із ануса)* 240
1413 ПЛР.Визначення ДНК ентеровірусів (кал, зішкряб із ануса)* 240
1414 Сумарні антитіла до лямблій (Giardia liamblia) 140
1415 Антитіла Ig G до токсокарів 140
1416 Антитіла Ig G до аскарид 140
1417 Антитіла Ig G до опісторхів 140
1418 Антитіла Ig G до трихінел 140
1419 Антитіла Ig G до ехінококів 140
1420 Антитіла IgM до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi)* 225
1421 Антитіла IgG до до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi)* 225
1422 ПЛР. Визначення ДНК Chlamydia psittaci (зішкряб, змиви із бронхів, мокрота)** 380
1423 ПЛР. Визначення ДНК Chlamydia pneumonia (зішкряб, змиви із бронхів, мокрота)** 380
1424 Антитіла IgА до Chlamydia pneumonia* 225
1425 Антитіла IgG до Chlamydia pneumonia* 225
1426 Антитіла IgM до Chlamydia pneumonia* 225
1427 ПЛР. Визначення ДНК Mycoplasma pneumonia (зішкряб, змиви із бронхів, мокрота)* 305
1428 Антитіла IgA до Mycoplasma pneumonia* 275
1429 Антитіла IgG до Mycoplasma pneumonia* 205
1430 Антитіла IgM до Mycoplasma pneumonia* 205
1431 ПЛР.Скринінг збудників респіраторних інфекцій (вірусних): (Adenovirus, Metapneumovirus, Coronavirus, Parainfluenza virus1, Parainfluenza virus2, Parainfluenza virus3, Influenza A virus, Influenza B virus, Raspiratory syncytial virus B, Raspiratory syncytial virus A, Rhino virus1, Сoronavirus OC43) (зішкряб, змиви із бронхів, мокрота) 985
1432 ПЛР. Скринінг збудників респіраторних інфекцій (бактеріальних): (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydіa pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis) (зішкряб, змиви із бронхів, мокрота) 795
1433 Антитіла IgM до вірусу кору (Measles viruses)* 415
1434 Антитіла IgG до вірусу кору (Measles viruses)* 315
1435 Антитіла IgA до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis)* 345
1436 Антитіла IgG до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis)* 345
1437 Антитіла IgM до до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis)* 345
1438 ПЛР. Визначення ДНК до збудника коклюшу
(задньоглотковий зішкріб. Якісне дослідження)*
265
1439 Антитіла IgM до вірусу паротиту (Mumps viruses)* 425
1440 Антитіла IgG до вірусу паротиту (Mumps viruses)* 325
1441 Антитіла IgA до бруцельозу (Brucella abortus)* 395
1442 Антитіла IgG до бруцельозу (Brucella abortus)* 395
1443 Антитіла IgM до бруцельозу (Brucella abortus)* 395
1444 Антитіла Ig G до вірусу кліщового енцефаліту* 395
1445 Антитіла IgM до вірусу кліщового енцефаліту* 395
1446 Антитіла IgA до Legionella pneumophila* 295
1447 Антитіла IgG до Legionella pneumophila* 295
1448 Антитіла IgM до Legionella pneumophila* 295
1449 Антитіла IgG до Парвовірусу (Parvovirus B19)* 440
1450 Антитіла IgM  до Парвовірусу (Parvovirus B19)*  440
1451 Антитіла IgА до Yersinia enterocolitica* 440
1452 Антитіла IgG до Yersinia enterocolitica* 440
1453 Антитіла IgA до Campyilobacter jejuni* 345
1454 Антитіла IgG до Campyilobacter jejuni* 265
1455 Визначення РНК SARS-CoV-2 (COVID-19) PCR-RT 850
1455 Антитіла IgМ до SARS-CoV-2 (COVID-19) 500
1455 Антитіла IgG до SARS-CoV-2 (COVID-19) 500


 
 
 
Панель аутоімунології
 
1462 Антитіла  Ig G до дезамінованих пептидів гліадину (кількісне визначення)* 415
1463 Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1)* 345
1464 Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2)* 445
1465 Антинуклеарні антитіла (ANA)*** 265
1466 Антимітохондріальні антитіла*** 300
1467 Антитіла Ig G до фосфоліпідів (APHL Ig G)* 300
1468 Антитіла Ig M до фосфоліпідів (APHL Ig M)* 305
1469 Антитіла IgG до дезамінованих пептидів гліадину (кількісне визначення)* 445
1470 Антитіла IgA до дезамінованих пептидів гліадину (кількісне визначення)* 445
1471 Антитіла IgG до гліадину* 305
1472 Антитіла IgA до гліадину* 305
1473 Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази* 225
1474 Антитіла IgА  до тканинної трансглутамінази* 225
1475 Антитіла IgA до ендомізіуму (кількісне визначення)* 385
1476 Антитіла IgG до ендомізіуму (кількісне визначення)* 385
1477 Антитіла IgG до кардіоліпіну* 285
1478 Антитіла IgМ до кардіоліпіну* 295
1479 Антитіла IgG до Jo-1 * 445
1480 Антитіла IgG до SS-B* 445
1481 Антитіла IgG до SS-A* 445
1482 Антитіла IgG до Scl-70 (прогресуюча системна склеродермія)* 445
1483 Антитіла IgG до Sm-антигену* 445
1484 Антитіла IgG до гістонів* 475
1485 Центромер-АТ (CENP-B)* 445
1486 Антитіла IgG до мієлопероксидази (Anti MPO)* 445
1487 Антитіла до протеінази 3 (Anti PR3)* 445
1488 Антитіла до розчинного печінкового антигену* 495
1489 Антитіла до мікросом печінки та нирок* 370
1490 Антитіла IgG до RNP (ANA-Screen)* 445
1491 Антитіла IgG до хроматину (ANA-Screen)* 445
1492 Антитіла IgG до рибосомального протеіну (ANA-Screen)* 430
1493 Антитіла IgG до Sm/RNP (ANA-Screen)* 440
1494 Антитіла IgG до мітохондріального антигену М2-3Е (АМА-М2)* 470
1495 Антитіла IgG до антигену PM-Scl (склеродермія маркер антитіл)* 470
1496 Антитіла до парієтальних клітин шлунку* 470
1497 Антитіла IgG до цитозольного антигену печінки типу 1* 475
1498 Антитіла IgG до внутрішнього фактору Кастла* 475
1499 Антитіла IgA до бета-2-глікопротеїну І* 495
1500 Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну І* 495
1501 Антитіла IgМ до бета-2-глікопротеїну І* 495
1502 Антитіла IgА до фосфатидилсерину* 550
1503 Антитіла IgG до фосфатидилсерину* 450
1504 Антитіла IgM до фосфатидилсерину* 455
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Панель Алергій
 
1505 Інгаляційна панель №1 (21 алерген: пилок рослин: бородавчатої берези, сірого вільховника, ліщини, лугової тимофіївки, дуба, жита, полину, ланцетового подорожника; кліщ D. pteronyssinus, кліщ D. farinae; епідерміси: собаки, кішки, коня, морської свинки, хом, яка, кролика; грибок Alt.tenuis, грибок Asp. Fumigatus, грибок Cladosp herbarum, грибок Pen. Notalum, маркер перехресної реакції) 710  
1506 Інгаляційна панель №2 ( 20 алерген:пилок рослин: хризантеми, польовиці білої, клена, чортополоху, кедра, ясеня, бузку, акації, ліщини, лободи (амарант), польового вівса, польових трав, грястиці (єжі) збірної, золотушника, кульбаби, латексу, грибок Asp. Fumigatus, грибок Cladosp herbarum, грибок Pen. Notalum,сирний кліщ  Tyrophagus putrescentiae ) 710  
1507 Харчова панель 1  ( 21 алерген: лісовий горіх, арахіс, волоський горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, помідор, тріска, креветки, персик, яблуко, соя, пшеничне борошно, кунжут, житнє борошно) 710  
1508 Педіатрична панель (кліщ D. pteronyssinus, кліщ D. farina, домашній пил, суміш пилку берези і вільхи, пилок білого дубу, полин, амброзія, тимофіївка, суміш тараканів, епідерміс: собаки, кішки; грибок Alt.tenuis, молоко, білок курячого яйця, краби, суміш креветок, персик, соя, жито) 710  
1509 Імуноглобулін E (маркер алергії)
 
255  
1510 Харчова панель 2  (21 алерген: арахіс,картопля, помідор, тріска, пшеничне бооршно, гречка, какао, голландський сир, тунець, лосось,свинина,курятина,телятина,суміш цитрусових, дріждьова випічка, рис, ячмінне борошно, часник, солодкий каштан, скумбрія, маркер перехресної реакції) 710  
1511 Скринінг харчової не переносності (90 продуктів): кукурудза, грейтфрут, форель, петрушка,кунжут, волоський горіх, хек, пшениця, тютюн, гречнева крупа, кольорова капуста, пшоно, курка, гриби(шампиньйони), ячмінь (незбиране зерно), плямиста квасоля, лимон, груша, чорний чай, рис, лосось, дріжді пекарські, часник, жито, цибуля, дріжді пивні, сир швейцарський, сардини,масло вершкове,зелений горошок, шоколад,буряк,мед, зелений солодкий перець, яблуко, свинина, мигдаль, суниця, яєчний білок, селера, молоко козяче, індичка, яєчний жовток. 2770  
1512 Алергопанель (скринінг) (54 алергени: кліщ домашньго пилу D. Pteronyssinus, кліщ пліснява:  Clados .herbarum. Pen. Notatum. Asp. Fumigatus. Alternarius alternate. Колосок духмяний, єжи (трава), тимофіївка, пилок: жита, вільхи, берези, ліщини, дубу, кипарису, полину, амброзія полинолиста, подорожник, латекс, помідор, морква, картопля, селера, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, молоко коровяче, тріска, краб, криветки, бичачий сировотковий альбумін, альфа-лактальальбумін, бета-лактоглобулін, козеїн, яловичина,баранина,хлібопекарські дріжді, пшенична мука,житня мука, рис, соя, кунжут, арахіс,лісний горіх, мигдаль, яблуко, ківі, абрикос, маркер перехрестної реакції.) 2145  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бактеріологічна панель
 
1513 Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на грибкову флору
з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів
200
1514 Мікробіологічне дослідження урогенітальних виділень
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1515 Мікробіологічне дослідження виділень із ока
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1516 Мікробіологічне дослідження матеріалу із рани
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1517 Мікробіологічне дослідження сечі
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1518 Мікробіологічне дослідження мокротиння
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1519 Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на анаеробну флору
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
425
1520 Мікробіологічне дослідження крові на стерильність
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
425
1521 Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на стафілокок
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1522 Мікробіологічне дослідження матеріалу із носу
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1523 Мікробіологічне дослідження матеріалу із зіву
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1524 Мікробіологічне дослідження матеріалу із мигдалин
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1525 Мікробіологічне дослідження вмісту ногтьового карману
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1526 Мікробіологічне дослідження дисбактеріозу ротової порожнини
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1527 Мікробіологічне дослідження матеріалу із вуха
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1528 Мікробіологічне дослідження матеріалу грудного молока
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1529 Мікробіологічне дослідження жовчі
 з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
200
1530 Аналіз калу на дисбактеріоз
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
340
1531 Мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій
з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів
340
1532 Визначення чутливості до бактеріофагів 205
1533 Пряма бактеріоскопія біологічніх виділень (фарбування по Граму) 145
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплексні дослідження
1548 Комплекс «Урогенітальний» №1 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, Тріхомонас вагіналіс ) 340
1549 Комплекс «Урогенітальний» №1.1 (Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреоплазма спецієс, Тріхомонас вагіналіс) 340
1550 Комплекс «Урогенітальний» №2 (Хламідія трахоматіс, Мікоплазма генеталіум, Уреоплазма спецієс) 340
1551 Комплекс «Урогенітальний» №3 (Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреоплазма спецієс) 340
1552 Комплекс «Урогенітальний» №4 (Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма генеталіум,Уреоплазма спецієс) 340
1553 Комплекс «Урогенітальний» №5 (Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреоплазма спецієс, Тріхомонас вагіналіс, Гарднерела вагіналіс) 425
1554 Комплекс «Урогенітальний» №6 (Мікоплазма хомініс, Уреоплазма спецієс,  Гарднерела ваг.) 340
1555 Комплекс «Урогенітальний» №7 (Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреоплазма спецієс, Тріхомонас вагіналіс, Мікоплазма генеталіум, Нейссерія гонорея) 500
1556 Комплекс «Урогенітальний» №8 (Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреоплазма спецієс, Мікоплазма генеталіум,Гарднерела вагіналіс,БП урогенетальний з антибіотикограмою) 580
1557 Комплекс «TORCH- інфекції» №1 антитіла ІgG (перед вагітністю: TOXO. RUB. CMV. HSV 1. HSV 2) 540
1558 Комплекс «TORCH- інфекції» №1 антитіла ІgM (під час  вагітності: TOXO. RUB. CMV. HSV 1, HSV 2) 540
1559 Комплекс«TORCH-інфекції»№2антитілаІgG(передвагітністю:TOXO.RUB.CMV.HSV 1\2) 425
1560 Комплекс «TORCH- інфекції» №2 антитіла ІgM (під час вагітності: TOXO. RUB. CMV. HSV 1\2) 425
1561 Комплекс «Щитоподібна залоза» №1 (ТТГ,Т4 вільний, Т3 вільний) 340
1562 Комплекс «Щитоподібна залоза» №2 (ТТГ, АТПО, АТТГ) 360
1563 Комплекс «Щитоподібна залоза» №3 (ТТГ,Т4 вільний, АТПО, АТТГ) 500
1564 Комплекс «Щитоподібна залоза» №4 (ТТГ,Т4 вільний, АТПО, АТТГ, Т3 вільний) 580
1565 Комплекс «Щитоподібна залоза» №5 (ТТГ,Т4 вільний, ПРЛ) 340
1566 Комплекс гормональний №1 (ФСГ, ЛГ, ПРЛ) 340
1567 Комплекс гормональний №2 (ФСГ, ЛГ, ПРЛ, Е2, ТСТ заг.) 585
1568 Комплекс гормональний №3 (ФСГ, ЛГ, ПРЛ, ПРГ, ДГЕА-С) 585
1569 Комплекс гормональний №4 (ТСТ віл.,ДГЕА-С, кортізол) 490
1570 Індекс вільного тестостерону (ТСТ заг./ ГЗСХ х 100%) 325
1571 Комплекс«Діабетичний»
( Глікозильований гемоглобін, С-пептид, Інсулін, Глюкоза, Індекс НОМА)
495
1572 Комплекс«Репродуктивне гормональне жіноче здоровя» (ЛГ,ФСГ,ПРЛ,прогестерон, естрадіол) 580
1573 Комплекс «Діагностика гіперандрогени станів» (тестостерон заг.,тестостерон віл., глобулін що звязує статеві гормони, андростендіон, ДГЕА-сульфат, кортізол) 775
1574 Комплекс «Репродуктивне гормональне чоловіче здоровя» (ЛГ,ФСГ, пролактин, тестостерон заг., тестостерон віл.) 580
1575 Комплекс «Пренатальний №1» (біохім. Скринінг, термін вагітності 9-13 тижнів (РАРР-А вільний бета-ХГЛ) (без прорахунку) 285
1576 Комплекс «Пренатальний №2» (біохім. Скринінг, термін вагітності 18-20 тижнів (АФП, ХГЛ, ЕС) (без прорахунку) 525
1577 Комплекс «Жіноча онкологічна панель» (СА-125, СА-15-3, СА19-9) 545
1578 Комплекс «Індекс РОМА» (НЕ-4, СА-125, індекс РОМА) 615
 
1579
 
Комплекс «Діагностика раку» (ХГЛ, РЕА, СА-125)
435
1580  
Комплекс «Чоловіча онкологічна панель» (ПСА заг., ПСА віл., АФП, СА 19-9, індекс ПСА)
615
1581 Індекс вільного ПСА (ПСА віл./ ПСА заг.х 100) 335
1582 Комплекс «Авідність №1» (Антитіла Ig G до токсоплазми + авідність антитіл Ig G до токсоплазми ) 315
1583 Комплекс «Авідність №2» (Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 2 HSV + авідність антитіл Ig G до вірусу герпесу тип 2 ) 265
1584 Комплекс «Авідність №3» (Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV + авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу  ) 355
1585 Комплекс «Антитіла до паразитів №1» (Антитіла Ig G до: токсокарів, аскарид, трихінел, ехінококів, опісторхів, сумарні антитіла до лямблів) 630
1586 Комплекс «Загальнокліничні дослідження» (заг. Аналіз сечі, заг. Аналіз крові розгорнутий, глюкоза, коагулограма, група крові, резус фактор) 465
1587 Комплекс «Предопераційний» (заг.аналіз крові розгорнутий,коагулограма,біліробін фракційно,заг.Білок,альбумін,АЛТ,АСТ,ГГТ,ЛФ,глюкоза,група крові + резус фактор,креатинін, сечовина, сечева кислота, HBsAg, сумарні антитіла до Treponema Pallidum) 910
1588 Комплекс «Кардіоваскулярний ризик» (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, калій, натрій, хлор, С-реактивний білок, заг. Холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 530
1589 Комплекс «Цереброваскулярний ризк» (Холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, СРБ якісний, коагулограма, магній, калій, кальцій, HbA1c) 630
1590 Комплекс «Метаболічний» (Холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, глюкоза, сечова кислота, заг. Білок, інсулін, С-пептид) 625
1591 Комплекс «Біохімія загальна» (білірубін загальний, прямий, непрямий; АЛТ,  АСТ,  ЛФ,   креатинін, сечовина,  загальний білок,  глюкоза) 355
1592 Комплекс ''Біохімічний'' №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок) 325
1593 Комплекс «Ліпідний №2» (Холестерин, тригліцериди,  холестерин ліпопротеїдів високої, низької, дуже низької щільності, коефіцієнт атерогенності) 255
1594 Комплекс « Печінкових проб»  №1 (Білірубін фракційно, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ,ГГТ) 275
1595 Комплекс « Печінкових проб»  №2 (Білірубін загальний, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ) 255
1596 Комплекс №1 «Ниркові проби» (креатинін, сечовина, загальній білок) 125
1597 Комплекс №2 «Ниркові проби» (креатинін, сечовина, сечова кислота) 125
1598 Комплекс №2 «Електроліти крові»  (Кальцій іонізованний, калій, натрій) 245
1599 Комплекс №1 «Електроліти крові» (Калій, натрій, хлор) 230
1600 Комплекс«Ревмопроби»№1(Ревматоїдний фактор, антистрептолізин «О»,С-реактивний білок, (якісне визначення), альбумін, білок загальний)) 290
1601 Комплекс «Ревмопроби» №2 (Ревматоїдний фактор, антистрептолізин «О»,  С-реактивний білок, (якісне визначення)) 205
1602 Комплекс «Ревмопроби» №3 (Ревматоїдний фактор, антистрептолізин «О»,  С-реактивний білок, (кількісне визначення)) 210